Nyheter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

    Strålsäkerhetsmyndigheten bör få uppgiften att koordinera berörda myndigheters samarbete kring radon. Dessutom bör radonhalter i bostäder och på arbetsplatser kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla

    Innehållstyp: Nyheter
  • Nya föreskrifter introducerar anmälningsplikt

    Veterinärer och tandläkare med viss röntgenutrustning, arbetsplatser med hög radonhalt och verksamheter som hanterar material med naturligt förekommande radioaktiva ämnen är några av de verksamheter med joniserande strålning som framöver inte behöver

    Innehållstyp: Nyheter