Nyheter

Din avgränsning ger 22 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Mycket låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

  Mycket låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 uppmättes under vecka 24 i Sverige. I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. De nivåer som uppmätts är så

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya beredskapszoner införs runt svenska kärnkraftverk

  I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat om nya beredskapszoner för verksamheter med joniserande strålning. Runt de svenska kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en planeringszon med en ungefärlig

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten skänker skyddsutrustning till vården

  Strålsäkerhetsmyndigheten skänker utrustning till Svenska Röda Korset, som är i färd med att bygga upp ett lager av skyddsutrustning i Jönköping. Därifrån kommer utrustningen sedan att distribueras till de sjukvårdsinrättningar som har

  Innehållstyp: Nyheter
 • Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

  Det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller kraven i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. Det visar Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport till regeringen.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser forskningsmedel – stöd till doktorandtjänst inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer

  Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser medel för forskning inom strålskydd vid radiologiska nödsituationer, att genomföras under 2020-2023. Utlysningen avser stöd till en doktorand med forskningsmedel omfattande 1 miljon kronor per år i fyra år (2020–2023).

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu övar Sverige totalförsvaret

  Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, däribland Strål­säker­hets­myndigheten, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Inga förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

  Torsdagen den 8 augusti rapporterades det om en explosion vid en rysk testanläggning nära staden Severodvinsk. Inga förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen har uppmätts i Sverige.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Efterlysning: högre forskare inom radioekologi

  För att ge en forskare inom radioekologi möjlighet att bygga upp och utveckla en verksamhet med forskning och undervisning inom radioekologi har Strålsäkerhetsmyndigheten utlyst medel för att under minst tre år finansiera en tjänst och planerade forskningsprojekt.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Låga nivåer av cesium-137 uppmätta i Sverige

  Låga nivåer av det radioaktiva ämnet cesium-137 uppmättes under vecka 17 i Sverige. De uppmätta nivåerna innebär inte någon risk för människor eller miljö. Detektionerna av cesium-137 skedde under samma tidperiod som partikelhalterna i luften

  Innehållstyp: Nyheter
 • 1,8 miljoner till forskning om radionuklider genererade vid ESS

  I den planerade forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS) i Lund kommer specifika radionuklider, som inte förekommer i andra verksamheter med joniserande strålning, att genereras. Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser 1,8 miljoner kronor till forskning för

  Innehållstyp: Nyheter