Nyheter

Välj år

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Nivåer av radioaktiva ämnen i svenska luftfilter normala igen

    I slutet av juni rapporterade Strålsäkerhetsmyndigheten att låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätts i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat mätresultaten till FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA). Senare mätningar har visat

    Innehållstyp: Nyheter
  • Mycket låga nivåer av radioaktiva ämnen uppmätta i Sverige

    Mycket låga nivåer av de radioaktiva ämnena cesium-134, cesium-137, kobolt-60 och rutenium-103 uppmättes under vecka 24 i Sverige. I dagsläget går det inte att fastställa ursprunget till de uppmätta värdena. De nivåer som uppmätts är så

    Innehållstyp: Nyheter