Nyheter

Din avgränsning ger 59 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Miljöorganisationer kan söka statligt stöd för arbete med slutförvarsfrågor

  Ideella miljöorganisationer har sedan flera år tillbaka kunnat söka ekonomiskt stöd för arbete med slutförvarsfrågor. Sedan 2018 sker utbetalningen av medel för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från Strålsäkerhetsmyndigheten.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av AB Svafo

  Verksamheten vid AB Svafo (Svafo) har utvecklats positivt och uppfyller gällande krav på strålsäkerhet i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Cyclifes anläggningar för radioaktivt avfall

  Verksamheten vid Cyclife Sweden AB (Cyclife) har haft en positiv utveckling när det gäller strålsäkerhet och bedrivs i huvudsak enligt gällande krav. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2019 års samlade strålsäkerhetsvärdering, som är...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering och rivning av reaktorerna Barsebäck 1 och 2

  Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Barsebäck 1 och 2 vilket innebär att övergången från servicedrift till skedet nedmontering och rivning får påbörjas. Innan åtgärder...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner nedmontering av Ågestaverket

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna säkerhetsredovisningen för nedmontering och rivning av Ågestaverket. Beslutet innebär att nedmontering och rivning av Ågestaverket nu får påbörjas men innan nedmonteringsåtgärderna...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Dags att rapportera in 2019 års händelser inom industriell radiografering

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om industriell radiografering ska verksamhetsutövare inom öppen och sluten radiografering årligen rapportera in alla händelser som är av betydelse utifrån strålsäkerhetssynpunkt till myndigheten.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att friklassa Ranstadsverket

  Den 21 november beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att friklassa områden vid det före detta Ranstadsverket, enligt ansökan från verksamhetsutövaren Ranstad Industricentrum AB (RIC). Friklassningen gäller den mark som tidigare förorenats av uranutvinning...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya riktlinjer ska minska antalet onödiga röntgenundersökningar

  I samband med den internationella radiologidagen den 8 november startar den europeiska samarbetsorganisationen HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) en kampanj för att minska antalet onödiga röntgenundersökningar. För att underlätta...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nu övar Sverige totalförsvaret

  Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer, däribland Strål­säker­hets­myndigheten, övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner SKB:s ansökan om utökat slutförvar

  Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat och tillstyrker Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om utbyggnad och fortsatt drift av slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR). Granskningen visar att SKB:s utbyggnad och drift av anläggningen...

  Innehållstyp: Nyheter