Nyheter

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Bristande rutiner inom industriell radiografering

    Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem...

    Innehållstyp: Nyheter