Publikationer

Din avgränsning ger 6 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 98:35 Nuclear Fuel Assembly Assessment Project and Image Categorization

  /Publikationer/Rapport/Icke-spridning/1998/9835/ C. S. Lindsey (1), T. Lindblad (1), K. Waldemark (1), L. Hildningsson (2). (1) Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. (2) Swedish Nuclear Power Inspectorate, Stockholm, Sweden. July 1998 SKI English...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 98:10 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1997

  SKI bedömer att säkerhetsarbetet vid de svenska kärnkraftverken under 1997 på ett påtagligt sätt har bidragit till att vidmakthålla och utveckla säkerheten vid anläggningarna. De händelser som inträffat, de fel som upptäckts i samband med...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:38 Lokalsamhällets beslutsfattande om kärnavfallet

  Denna rapport har författats med ekonomiskt stöd av Nationelle samordnaren på kärnavfalls området (M1996:C, Miljödepartementet) och Statens kärnkraftinspektion. Den har emellertid en förhistoria. I samband med planeringen av disciplinprogrammet Demokrati i...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:40 Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants

  The purpose of the study reported in SKl Technical Report 93:39 was to evaluate qualification methods for application to components intended to be installed in the containment of nuclear power plants. The study included application of Arrhenius' criterion for thermal aging as well as...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:12 Study of International Published Experiences in Joining Copper and Copper-alloys

  This study has revealed a number of joining processes to be used when manufacturing copper-canisters for the final storage of high level nuclear waste. However, the decision on which material and which joining process to be used has to be based on the design criterions. The welding procedure has...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:05 SKI SITE-94

  The Swedish Industry program for deep geological disposal of spent nuclear fuel and high-level radioactive waste is now in the early stages of the site selection process, with feasibility studies underway in 5 to 10 municipalities. According to the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.,...

  Innehållstyp: Publikationer