Publikationer

Din avgränsning ger 42 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3

    Rapporten ger en redovisning av kända och potentiella problem med matarvatten- regleringen i tryckvattenreaktorer, problem som i vissa fall förekommit tidigare internationellt. Vidare ges en detaljerad beskrivning av matarvattenregleringen vid Ringhals 3, som kan sägas vara representativ

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

    The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose

    Innehållstyp: Publikationer