Publikationer

Välj år

Välj utgivare

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

    Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1995:70 Crack Characterisation for In-service

    During in-service inspection by non destructive testing the reliability is highly dependent on how the equipment is adjusted to the specific object and to the anticipated crack features. The crack feature and morphology vary widely between different cracking mechanisms and between material...

    Innehållstyp: Publikationer