Publikationer

Din avgränsning ger 7 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2017:27 Översyn av beredskapszoner

  Sammanfattning Den 22 oktober 2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer, genomföra en översyn

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:08 Konsekvenser av instruktioners utformning och användning

  Bakgrund Inom säkerhetskritiska branscher används ofta ett instruktionsstyrt arbetssätt i hög utsträckning. Miljön i sig och de eventuella risker som kan finnas inom verksamheten man befinner sig i kan leda till att man vill föreskriva exakt hur och när arbete

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:38 Kartläggning av värdefull natur kring Sveriges kärntekniska anläggningar

  Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) uppgift är att skydda människa och miljö mot skadlig radioaktivitet. Området skydd av miljö med avseende på radioaktivitet är under utveckling nationellt och internationell och inga tydliga metoder eller regelverk

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:15 Multivariatanalys av radioaktivitetsdata från utsläpp till luft och vatten från Studsviksanläggningarna och i omgivningen av Studsvik

  Syftet med denna studie var att undersöka korrelationer mellan uppmätt utsläppt radioaktivitet från Studsviksanläggningarna och uppmätta halter radioaktivitet i omgivningen av Co-60, Cs-134, Cs-137, Eu-152, Eu-154 och Mn-54. Ett mål var att se hur olika provslag

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:02 Evaluation of activity build-up experiments

  This project aims to understand how the water chemistry affects the activity build-up on surfaces in different systems in Swedish nuclear power plants, which in turn provides information on conditions required to reduce the radiation exposure to power plant staff. The study was done to obtain

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:21 Childhood leukaemia around nuclear facilities

  The first indication of a possible relationship between living close to a nuclear installation and the risk of childhood leukaemia came from the United Kingdom in 1983. A cluster of childhood leukaemia in the town of Seascale which is located close to Sellafield was reported in a TV

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:09 The Generalised Ecosystem Modelling Approach in radiological assessment

  An independent modelling capability is required by SSI in order to evaluate dose assessments carried out in Sweden by, amongst others, SKB. The main focus is the evaluation of the long-term radiological safety of radioactive waste repositories for both spent fuel and low-level radioactive waste.

  Innehållstyp: Publikationer