Publikationer

Din avgränsning ger 12 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2016:01 Literature Study on Sparse Channel Interpretation and Modeling

    Channelling has been observed in laboratory and field experiments at various scales. However, it is still an open research issue whether a sparse channel network is likely to be a better model than the fracture network model for representing the flow system in fractured rocks. The present

    Innehållstyp: Publikationer
  • Kontroll av strålningsnivå i last med skrot eller annat gods

    Strålsäkerhetsmyndigheten har inga föreskrifter om hur en viss radioaktiv last ska hanteras om ett fast detaktorsystem larmar. I detta faktablad ger vi rekommendationer om hur en anläggning som har ett sådant detektorsystem ska gå tillväga om systemet

    Innehållstyp: Publikationer