Publikationer

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

SSI

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

    ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

    Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok.

    Innehållstyp: Publikationer