Publikationer

Din avgränsning ger 86 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2006:01 Formella expertbedömningar av jordskalv efter nedisning i Sverige

  Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och Svensk Kärnbränslehantering AB har tillsammans genomfört ett projekt med formella expertutfrågningar i ämnet jordskalv i Sverige i samband med nedisning. Efter ett brett nomineringsförvarande har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:03 Kartläggning av exponering för magnetfält runt larmbågar och RFID-system

  Syftet med denna undersökning var att mäta och beskriva allmänhetens magnetfältsexponering runt larmbågar och RFID-system i affärer och bibliotek. Elva olika larmbågar mättes av SSI enligt svensk/europeisk standard. De uppmätta systemen använde frekvenser

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:05 UV-exponeringsmodell och analys av data från 2005

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplat med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Utgångspunkter för SSI:s granskning av ansökan för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle

  Detta dokument ger en redovisning av viktiga förutsättningar för SSI:s granskningar av SKB:s tillståndsansökningar för en inkapslingsanläggning (enligt kärntekniklagen) och för hela slutförvarssystemet (enligt kärntekniklagen och miljöbalken).

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:07 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2005

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:08 Veterinärinspektioner 2005

  Det finns i Sverige ca 300 tillståndshavare med tillstånd för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, sex av dessa har även tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet. Extern strålbehandling med röntgenstrålning för djur introducerades

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005

  Denna rapport presenterar en sammanställning av stråldoser till personal inom icke kärntekniska områden i Sverige åren 1999 - 2005. Kollektivdosen har under den här tidsperioden varierat mellan 1,2 och 1,6 manSv. Störst bidrag till kollektivdosen ger arbetstagare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:05 Doskatalogen för nukleärmedicin; projekt SSI P 1426.04

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldoser till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser Denna nya rapport innehåller data för: 11 C-märkta

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:08 Solvanor i Sverige 2006

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplad med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning

  Innehållstyp: Publikationer