Publikationer

Din avgränsning ger 163 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:08 Solvanor i Sverige 2006

  Exponering för ultraviolett (UV) strålning är starkt sammankopplad med risk för hudcancer. Exponeringen är i sin tur starkt beroende av individens beteende i situationer som erbjuder stark UV-strålning. Exponeringen beräknas genom en årlig enkätundersökning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:07 Inquiry into the radiological consequences of power uprates at light-water rectors worldwide

  In Sweden, most of the nuclear power plants are planning power uprates within the next few years. The Department of Occupational and Medical Exposures at the Swedish Radiation Protection Agency, SSI, has initiated a research project to investigate the radiological implications of power uprates

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006

  Safety related problems in the electric systems of the Forsmark 1 reactor were the dominant event in Swedish nuclear power plants in 2006. The incident has had a significant impact on our attitude towards the reliability of how safety systems function both in Sweden and abroad. In connection

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005

  Denna rapport presenterar en sammanställning av stråldoser till personal inom icke kärntekniska områden i Sverige åren 1999 - 2005. Kollektivdosen har under den här tidsperioden varierat mellan 1,2 och 1,6 manSv. Störst bidrag till kollektivdosen ger arbetstagare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:05 Doskatalogen för nukleärmedicin; projekt SSI P 1426.04

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldoser till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser Denna nya rapport innehåller data för: 11 C-märkta

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:04 Recent Research on EMF and Health Risks. Fourth annual report from SSI’s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2006

  This year’s report includes a preamble in which the work process of the group is described. In particular the methods for evaluation of the results of studies as well as for synthesizing the scientific evidence within a research area are described. A recent childhood leukaemia study from Japan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

  The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:08 Veterinärinspektioner 2005

  Det finns i Sverige ca 300 tillståndshavare med tillstånd för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik, sex av dessa har även tillstånd för nukleärmedicinsk verksamhet. Extern strålbehandling med röntgenstrålning för djur introducerades

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:07 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2005

  SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för

  Innehållstyp: Publikationer