Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

    Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

    The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose...

    Innehållstyp: Publikationer