Publikationer

Din avgränsning ger 5 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Anmälan av verksamhet med mikrovågstorkning

  Anmälningsplikten för mikrovågstorkning gäller i enlighet med 1 kap. 8 § SSMFS 2018:2. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Mobiler och master

  – information om radiofrekventa fält.

  Innehållstyp: Publikationer
 • SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält

  Du kan ladda ner eller beställa Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:18) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, se nedan.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Torkning med mikrovågor pågår i huset

  Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på hur mikrovågstorkning ska gå till och hur företag som torkar ska informera de boende i fastigheter som mikrovågstorkas. Utrymmen där torkning pågår ska märkas tydligt med varningssymbolen för

  Innehållstyp: Publikationer
 • Magnetfält och hälsorisker

  Magnetfält finns alltid omkring oss och många undrar om magnetfält är skadliga för hälsan. I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt av vad myndigheterna gör. Broschyren är framtagen i samarbete

  Innehållstyp: Publikationer