Publikationer

Din avgränsning ger 22 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Anmälan av verksamhet med öppna strålkällor

    Anmälningsplikten för verksamhet med öppna strålkällor gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa

    Innehållstyp: Publikationer
  • Anmälan av verksamhet med medicinska solarier

    Anmälningsplikten för medicinska solarier gäller i enlighet med 1 kap. 9 § SSMFS 2018:2. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

    Innehållstyp: Publikationer