Publikationer

Din avgränsning ger 8 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn – gör så här

  Länsstyrelsen Kalmar län, MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Fakta om cesium

  Cesium är ett grundämne som förekommer i naturen i mycket låga koncentrationer, bland annat i kaliumrika saltavlagringar. Naturligt förekommande cesium avger inte strålning. Radioaktivt cesium, som cesium-137, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Fakta om jod

  Jod är ett grundämne som förekommer i låga koncentrationer i havet och i jordskorpan. Det är också ett livsnödvändigt spårämne som kroppen tar upp från luft och födoämnen. Naturligt förekommande jod avger inte strålning.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Vid larm från kärnkraftverket i Forsmark – gör så här

  Länsstyrelsen Uppsala län, MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör så här

  Länsstyrelsen Hallands län, MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Våra fordon för strålningsmätning

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tre bilar och tre släpvagnar för radiologiska fältmätningar. Mätfordonen finns vid beredskapslaboratorierna inom den nationella organisationen för expertstöd. Med hjälp av fordonen kan vi  kartlägga nedfall...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer

  Strålsäkerhetsmyndigheten upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, universitet och företag som enligt avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

  Länsstyrelserna, MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer