Publikationer

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

SSM

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Våra fordon för strålningsmätning

    Strålsäkerhetsmyndigheten har tre bilar och tre släpvagnar för radiologiska fältmätningar. Mätfordonen finns vid beredskapslaboratorierna inom den nationella organisationen för expertstöd. Med hjälp av fordonen kan vi  kartlägga nedfall...

    Innehållstyp: Publikationer
  • Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer

    Strålsäkerhetsmyndigheten upprätthåller och leder en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, universitet och företag som enligt avtal med Strålsäkerhetsmyndigheten...

    Innehållstyp: Publikationer