Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2017:14 Kriterier för klinisk revision av strålbehandling

    Bakgrund I rådets direktiv 2013/59/Euratom definieras klinisk revision som systematisk utvärdering av medicinska radiologiska förfaranden i syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i patientvården genom strukturerad översyn, varigenom medicinska radiologiska...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:08 Konsekvenser av instruktioners utformning och användning

    Bakgrund Inom säkerhetskritiska branscher används ofta ett instruktionsstyrt arbetssätt i hög utsträckning. Miljön i sig och de eventuella risker som kan finnas inom verksamheten man befinner sig i kan leda till att man vill föreskriva exakt hur och när arbete...

    Innehållstyp: Publikationer