Publikationer

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2017:37 Non-Ionising Radiation in Swedish Health Care

    Bakgrund Inom sjukvården används alltmera teknik som exponerar patienter för icke-joniserande strålning vid diagnostik och terapi. Ofta används sådan teknik som ett alternativ till och ibland i kombination med metoder som exponerar för joniserande strålning.

    Innehållstyp: Publikationer