Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2017:27 Översyn av beredskapszoner

    Sammanfattning Den 22 oktober 2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer, genomföra en översyn...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1986:12 Chernobyl - its impact on Sweden

    In case of a radiological emergency in Sweden, the Swedish National Institute of Radiation Protection (SSI) has the responsibility of organ1z1ng a special task force with experts both from SSI and from other authorities. Reports of increased radiation l evels reached SSI around 10 am on April...

    Innehållstyp: Publikationer