Publikationer

Din avgränsning ger 16 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

  Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:45 Att göra det osynliga synligt

  Studien syftar till att beskriva hur attityder, normer och värderingar påverkar röntgensjuksköterskors och radiologers beslut och genomförande kring olika aspekter av strålskydd till patient och personal och hur de uppfattar strålskyddsorganisationen kring den...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:31 Degradering i betong och armering med avseende på bestrålning och korrosion

  De primära egenskaperna för betongstrukturer i ett kärnkraftverk är dess strukturella styrka och möjlighet att avskärma joniserande strålning. Skade- och belastningsbilden kan komma att påverkas av genomförda och planerade effekthöjningar samt planerade...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:30 Modelling Approaches to C-14 in Soil-Plant Systems and in Aquatic Environments

  Substantial expertise on carbon biogeochemistry already exists in the fields of plant physiology and aquatic ecology and therefore is it beneficial to draw on this to identify the important issues. A paper describing the BIOPROTA C-14 model inter-comparisons, and plans for the forward programme...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:28 Numerical simulation of ductile crack growth in residual stress fields

  The study has shown on the capability of the cell model in capturing the effects on ductile tearing from limited pre-load levels and a residual stress field. Some of the conclusions are as follows: No distinctive influence on the material fracture toughness is observed from pre-loading (work...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:26 Improved reference and relative dosimetry of small radiation therapy photon beams

  Data tables on detector corrections for beam output measurements are provided for a large number of detectors (small air and liquid ionization chambers, silicon diodes, TLD and alanine) manufactured by major vendors, for 6 MV photons from clinical accelerators and for two Leksell Gamma...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:25 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

  Arbetet med att ta fram en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling har i huvudsak utförts av en referensgrupp som har varit knuten till forskningsuppdraget. Referensgruppen har bestått av läkare och sjukhusfysiker från landets universitetssjukhus. Den...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:21 Effects of additives on uranium dioxide fuel behavior

  This report will form a basis for the reviews that SSM does when the license holders applies for use of nuclear fuel with additives. The report is also intended as a reference to the models that Quantum Technologies AB has developed. The report and the models will be a valuable source of...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:20 An evaluation of high-temperature creep of zirconium alloys: data versus models

  In this report Dr Massih presents correlations for creep in different phases of zirconium alloys and also presents a general solution to the difficulty of accurately describing the material properties in phase transition for several zirconium alloys. Based upon superplasticity relations, models...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:19 Evaluation of the Halden IFA-650 loss-of-coolant accident experiments 5, 6 and 7

  The analytical tools, which are fuel rod computer codes, that Quantum Technologies AB use and develop, contain models of several of the phenomena that are acting on the nuclear fuel (cladding temperature, fission gas driven pressure, strain and stress in the cladding, rod rupture, etc.) and how...

  Innehållstyp: Publikationer