Publikationer

Din avgränsning ger 38 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:20 The effects of mild, acute hypoxia on cognitive performance

  Room air with reduced oxygen levels that prevent materials to ignite and combust is a cost-effective and increasingly popular fire prevention method. For system safety reasons, the effects of hypoxia, that is, the lack of sufficient oxygen (that is, less than 21% oxygen which is the approximate oxygen level of normal air), on cognitive performance of persons working under such conditions...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:31 Decommissioning of the Nuclear Reactors R2 and R2-0 at Studsvik, Sweden – General Data as called for under Article 37 of the Euratom Treaty

  The report describes the plans for decommissioning of the nuclear research and material test reactors R2 and R2-0, situated at the Studsvik site in Sweden. The purpose of the document is to serve as information for the European Commission, and to fulfil the requirements of Article 37 of the Euratom Treaty. According to Article 37, each Member State shall provide the Commission with such...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:03 The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in February 2012

  The Swedish Government decided on January 22, 2009 to mandate the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, to apply for an international review of the Author-ity and its areas of supervision, an ‘IRRS’ (Integrated Regulatory Review Service) carried out by the International Atomic Energy Agency (IAEA). On February 25, 2009, SSM made a formal request to the IAEA for an IRRS in Sweden. The time...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:15 Beräkning av merkostnader 2011 för rivning av de svenska kärnkraftverken och omhändertagande av restprodukter

  Denna rapport beskriver SSM:s beräkningar av framtida merkostnader inför avgiftsförslaget för 2012-2014. Beräkningen görs i enlighet med finansieringslagen och avser samtliga merkostnader fram till dess att restprodukterna från de svenska kärnkraftverken är slutligt förvarade. Enligt nuvarande beräkningar antas detta ske 2069. Uppskattningen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:18 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2007

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s och kärnkraftbolagens program för forskning, utveckling och demonstration - Fud-program 2007. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s återkoppling till det fortsatta forskningsoch utvecklingsprogrammet utifrån bl.a. den senast genomförda...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:13 Dosimetry audit on the accuracy of Ir-192 brachytherapy source strength determinations in Sweden

  The absorbed dose delivered to the patient in brachytherapy is directly proportional to the source strength in terms of the reference air-kerma rate (RAKR). Verification of this quantity by the hospitals is widely recognized as an important part of a quality assurance program. An external audit was performed on behalf of the Secondary Standard Dosimetry Laboratory at the Swedish Radiation...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:10 Radiological consequences of radionuclide releases to sewage systems from hospitals in Sweden

  The report addresses radioactive discharges to sewers originating from hospitals, mainly in the form of the excretion of patients treated with radioisotopes for diagnostic or therapeutic purposes. Assessments of doses to the public, including sewage workers, arising from such discharges are performed. Doses are compared against the exemption level of 10 μSv/a and the dose constraint of 100...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005

  Denna rapport presenterar en sammanställning av stråldoser till personal inom icke kärntekniska områden i Sverige åren 1999 - 2005. Kollektivdosen har under den här tidsperioden varierat mellan 1,2 och 1,6 manSv. Störst bidrag till kollektivdosen ger arbetstagare som arbetar med joniserande strålning inom sjukvården. De högsta medeldoserna erhålls...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och spridningen i ekosystemen av radioaktiva ämnen från de atmosfäriska kärnvapenproven...

  Innehållstyp: Publikationer