Publikationer

Din avgränsning ger 14 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2021:18 Strålsäkerhets- myndighetens mobila mätningar av radiovågor under åren 2012-2020

  SSM perspektiv Sammanfattning Radiovågor används för att sända information trådlöst. Det gäller exempelvis radio, TV, mobiltelefoni och trådlösa datornätverk. Radiovågor fnns därför överallt i vår omgivning och styrkan varierar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:12 Magnetfält runt nätstationer

  SSM perspektiv Bakgrund Transformatorstationer (TRAFO) kan i sitt närområde ge starkt förhöjda magnetfält. Ibland placeras sådana stationer relativt nära bostadsmiljöer och även stationer placerade i bostadshus förekommer. De stationer som placeras...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:11 Kartläggning av stöldskyddslarmbågar

  SSM perspektiv Bakgrund Stöldskyddslarmbågar i butiker och bibliotek använder magnetfält för att detektera aktiva larmetiketter. 2006 presenterade myndigheten en kartläggning av allmänhetens exponering för magnetfält från larmbågar (rapport...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:08 Recent Research on EMF and Health Risk

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientifc Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the authority with advice on assessing possible health risks.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:04 Recent Research on EMF and Health Risk, Fourteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2019

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientific Council on electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the Authority with advice on assessing possible health risks.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:26 Analysis of trends in brain tumour incidence in Sweden

  SSM perspective Background In the past few years, a discussion has been ongoing in both the research community and the media as to whether exposure to radiowaves from the use of mobile phones has an impact on the incidence of brain tumours in the general population. Ever since the introduction...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2019:08 Recent Research on EMF and Health Risk, Thirteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2018

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientific Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks with a correlation to exposure to electromagnetic fields and provides the Authority with advice on assessing possible health...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:09 Recent Research on EMF and Health Risk, Twelfth report from SSM's Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2017

  Background The Swedish Radiation Safety Authority's (SSM) Scientific Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks with a correlation to exposure to electromagnetic fields, and provides the Authority with advice on assessing possible health risks. The...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:37 Non-Ionising Radiation in Swedish Health Care

  Bakgrund Inom sjukvården används alltmera teknik som exponerar patienter för icke-joniserande strålning vid diagnostik och terapi. Ofta används sådan teknik som ett alternativ till och ibland i kombination med metoder som exponerar för joniserande strålning.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Torkning med mikrovågor pågår i huset

  Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på hur mikrovågstorkning ska gå till och hur företag som torkar ska informera de boende i fastigheter som mikrovågstorkas. Utrymmen där torkning pågår ska märkas tydligt med varningssymbolen för...

  Innehållstyp: Publikationer