Publikationer

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2024:05 Recent Research on EMF and Health Risk, Seventeenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2022

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) Vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält övervakar aktuell forskning om potentiella hälsorisker i relation till exponering för elektromagnetiska fält och ger myndigheten råd om bedömning av möjliga hälsorisker. Rådet ger vägledning när myndigheten måste...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:18 Data report – sampling of sea water and marine organisms outside Ringhals NPP

  SSM perspective Background The Radiation Safety Authority (SSM) funded the collection of marine biota over an annual cycle at the Ringhals nuclear power plant (NPP) to enable development of analytical methods for C-14. Methods for the C-14 analysis and results in the form of levels of C-14 in various marine organisms have been reported by the Swedish Defense Research Institute (FOI) in FOI...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:15 Strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer

  I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planeringsunderlag för strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Händelser i beredskapskategori 4 omfattar händelser i verksamheter med joniserande strålning som inte bedrivs på en bestämd plats samt antagonistiska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och spridningen i ekosystemen av radioaktiva ämnen från de atmosfäriska kärnvapenproven...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02e Radiation Environment in Sweden, summary

  The radiation environment to which the population of Sweden is exposed is dominated by medical investigations and background radiation from the ground and building materials in our houses. That is the conclusion of the first general Swedish summary of environmental monitoring data and dose calculations within the field of radiation. The report shows that people’s behaviour in the form of...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2003:17 Miljöövervakning enligt Euratomfördraget av joniserande strålning i miljön i Sverige år 1997 till 2001

  Resultaten från den miljöövervakning som krävs enligt Euratomfördragets artikel 36 presenteras i denna rapport för åren 1997 till 2001. Ett miljöövervakningsprogram har funnits sedan slutet på 1950-talet. Idag övervakas kontinuerligt radioaktiva ämnen i utomhusluft och externdosrat utomhus. Regelbundna mätningar utförs av radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Fakta om jod

  Jod är ett grundämne som förekommer i låga koncentrationer i havet och i jordskorpan. Det är också ett livsnödvändigt spårämne som kroppen tar upp från luft och födoämnen. Naturligt förekommande jod avger inte strålning. Radioaktiv jod, som jod-131, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium. Jod-131 finns i kärnreaktorer...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Beställning av jämförelsemätning för Cs-137

  Taxa för analyser av prover: gammamätning Ett (1) prov, enkel förberedelse 3 750 kronor Ett (1) prov, mer förberedelse (t.ex. fuktighetsbestämning), analys av flera nuklider eller prov med ovanlig matris 5 000 kronor Flera prover 1 250 kronor/timmen Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer