Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2013:32 Upparbetning av utbränt kärnbränsle - En studie med fokus på exportkontroll

    Rapporten beskriver principerna för upparbetning samt egenskaperna hos utbränt kärnbränsle där sammansättningen hos det i reaktorn bildade plutoniumet är av avgörande betydelse för kärnvapenframställning till skillnad från civil upparbetning.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Affisch: Så arbetar du strålsäkert

    ”Så arbetar du strålsäkert” gäller för arbete i laboratorium med låga aktivitetsnivåer (kilobequerel, kBq). Affischen beskriver tre moment: hur du planerar och genomför arbetet, hur radioaktivt avfall ska hanteras samt hur radioaktiva ämnen ska förvaras.

    Innehållstyp: Publikationer