Publikationer

Din avgränsning ger 16 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:28 Analysis of Radon Levels in Swedish Dwellings and Workplaces

  SSM perspektiv Bakgrund Exponering för radon anses vara den viktigaste orsaken till lungcancer näst efter rökning och beräknas orsaka omkring 500 lungcancerfall årligen i Sverige. Därför är det viktigt att sänka radonhalten i inomhusluften, speciellt om nivån överstiger referensnivån 200 Bq/m³. För att kunna uppdatera beräkningar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:36 Organisation och styrning inom radonområdet

  I september 2014 uppdrog SSM till UW Konsult AB att analysera den nuvarande ansvarsfördelningen vad gäller radon mellan berörda centrala myndigheter och att vid behov föreslå en effektivare ansvarsfördelning. Arbetet har utförts av konsulterna Mocki Hägg och Ulf Wennerberg. I konsultuppdraget, som slutredovisats i juni 2015, har även ingått att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2012:03 The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in February 2012

  The Swedish Government decided on January 22, 2009 to mandate the Swedish Radiation Safety Authority, SSM, to apply for an international review of the Author-ity and its areas of supervision, an ‘IRRS’ (Integrated Regulatory Review Service) carried out by the International Atomic Energy Agency (IAEA). On February 25, 2009, SSM made a formal request to the IAEA for an IRRS in Sweden. The time...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2011:01 Bestämning av kontamination med radium-226 i radonkalibreringsanläggningen i Malå- Beslutsunderlag inför sanering och avveckling av anläggningen

  Radonkalibreringsanläggningen i Malå är kontaminerad med radium-226 (226Ra) som har läckt ut från de ursprungliga källorna. Saneringsåtgärder utfördes 1988, men aktivitet uppskattas finnas kvar på insidan av rörsystemet och på golvet i rummet. Eftersom anläggningen ska avvecklas är det viktigt att bestämma aktivitet i rörsystemet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:14 Review of Legislation and Regulatory Framework in Ukraine with Regard to Environmental Radiation Monitoring

  This report was written in the frames of the development cooperation project in Ukraine entitled “Environmental Radiation Monitoring”. This report concerns a study which has been conducted for the Swedish Radiation Safety Authority, SSM. The conclusions and viewpoints presented in the report are those of the author/authors and do not necessarily coincide with those of the SSM. In 2006, the...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2009:04 Radon in DWELLINGS in the Republic of Kalmykia. Results from the National Radon Survey 2006-2007

  The National Radon Survey in the Republic of Kalmykia, Russian Federation during 2006 – 2007 was carried out in a cooperation project between the Swedish Radiation Protection Authority (SSI) and the Russian Institute of Radiation Hygiene (RIRH). This work was financed by the Russian Institute of Radiation Hygiene and the Swedish Agency for Development Cooperation (SIDA). In August 2006 SSI,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:15 Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar

  Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder 1,2 miljoner permanentboende människor vatten från egen brunn. Trots detta är inte vattenkvaliteten för enskild dricksvattenförsörjning tillfredsställande kartlagd. Framförallt har kunskapen om naturlig radioaktivitet och metaller i vattnet varit begränsad. Sveriges geologiska undersökning...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:14 Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

  Utvärderingen av Säker strålmiljö är ett bidrag till Miljömålsrådets samlade bedömning av det nationella miljömålsarbetet. Rapporten beskriver och bedömer strålmiljön i Sverige, införda styrmedel, genomförda åtgärder och uppföljningsarbetet. Vidare bedöms möjligheten att nå Säker...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och spridningen i ekosystemen av radioaktiva ämnen från de atmosfäriska kärnvapenproven...

  Innehållstyp: Publikationer