Publikationer

Din avgränsning ger 31 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 02:2023 Considerations for the release of patients after radionuclide therapy

  Technical report, Nordic Working Group on Medical Applications...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 01:2023 Application of dose constraints for shielding of rooms for x-ray imaging

  Technical report, Nordic Working Group on Medical Applications...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:03 A novel method for retrospective analysis regarding appropriateness of radiological examinations

  SSM perspective Background The use of X-ray diagnostic examinations, especially computed tomography, has increased in recent decades and it is essential that this increase is justified and contribute to a better care of the patients. There are many reasons to refrain from performing inappropriate radiological examinations, including not to expose patients to unnecessary ionising radiation. In...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:01 Nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar i Sverige 1999 – 2021

  Sammanfattning Denna rapport omfattar en kartläggning och analys av rapporterade uppgifter om nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar med avsikten att upptäcka trender över tid och eventuella skillnader mellan olika vårdinrättningar och regioner. Dessutom sammanställs aktuella diagnostiska standardnivåer och förutsättningar för att...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:12 Granskning av berättigandeprocessen inom barn- och ungdomstandvården

  Sammanfattning Bakgrund SSM har valt att fokusera tillsynen av patientstrålskydd inom odontologisk röntgendiagnostik på överutnyttjande av röntgen och särskilt fokus ska läggas på barn och unga vuxna. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade är en av de grundläggande principerna...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:05 Granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik

  SSM perspektiv Bakgrund Av SSM:s tillsynsprogram för hälso- och sjukvården framgår att fokus i tillsynen av patientstrålskydd inom medicinsk röntgenverksamhet ska läggas på kontroll av att det finns fungerande rutiner för berättigandebedömning. Att säkerställa att de radiologiska undersökningar som utförs är berättigade...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:27 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) verkar för att användningen av strålning inom sjukvård är säker. Strålbehandling vid tumörsjukdomar är en del av denna användning. Revision utifrån det kliniska resultatet är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet också vid strålbehandling. Krav på...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:14 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018

  Sammanfattning Studien omfattar radiologiska undersökningar (konventionella röntgenundersökningar, datortomografiundersökningar, nuklearmedicinska undersökningar, ultraljudsundersökningar och MR-undersökningar) som utförts under 2018 och bygger på uppgifter som sjukvården rapporterat. Undersökningarna utgör en delmängd av alla radiologiska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:10 Patientstråldoser vid röntgenundersökningar

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har genomfört en utredning av det nationella systemet för diagnostiska referensnivåer. Utredningen baseras på stråldosnivåer som rapporterats till SSM. Aktuella inrapporterade data för de undersökningar som ingår i systemet har används. Sammanställningen av stråldosdata gör...

  Innehållstyp: Publikationer