Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

    Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2014:12 Granskning och utvärdering av SKB:sredovisning av Fud-program 2013

    Enligt förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet (kärnteknikförordningen) ska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granska och utvärdera det program för forskning, utveckling och demonstration med mera (Fud-program) som reaktorinnehavarna enligt lagen (1984:3)...

    Innehållstyp: Publikationer