Publikationer

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

    Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

    Eurokoder, som är gemensamma europeiska standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar, utarbetas av den Europeiska Standardiseringskommittén (CEN) och ges i Sverige ut av det svenska institutet för standarder...

    Innehållstyp: Publikationer