Publikationer

Din avgränsning ger 6 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 98:38 SKIs och regeringens ställningstaganden till SKBs forsknings och utvecklingsprogram – metod och platsval

  /Publikationer/Rapport/Avfall-transport-fysiskt-skydd/1998/9838-SKIs-och-regeringens-stallningstaganden-till-SKBs-forsknings-och-utvecklingsprogram--metod-och-platsval/ T. Löfgren, K. Andersson SKI Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 98:10 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1997

  SKI bedömer att säkerhetsarbetet vid de svenska kärnkraftverken under 1997 på ett påtagligt sätt har bidragit till att vidmakthålla och utveckla säkerheten vid anläggningarna. De händelser som inträffat, de fel som upptäckts i samband med...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:38 Lokalsamhällets beslutsfattande om kärnavfallet

  Denna rapport har författats med ekonomiskt stöd av Nationelle samordnaren på kärnavfalls området (M1996:C, Miljödepartementet) och Statens kärnkraftinspektion. Den har emellertid en förhistoria. I samband med planeringen av disciplinprogrammet Demokrati i...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:01 Utvärdering av radonavskiljare. Effekt på radon i dricksvatten från bergborrade brunnar

  Rapporten redovisar resultat från en utvärdering av nio olika typer av radonavskiljare som våren 1996 fanns att köpa i Sverige. Samtliga utvärderade radonavskiljare reducerar radonhalten i inkommande vatten med 95 - 99%. Dock har så gott som alla visat sig ha vissa...

  Innehållstyp: Publikationer