Publikationer

Din avgränsning ger 582 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Instruktion till ansökan om tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning

  Enligt strålskyddslagen (2018:396) krävs det tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Den här instruktionen vänder sig till dig som ska söka nytt eller förnya ett tillstånd för veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning. SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2024:08 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2023

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd om ultraviolett strålning bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete leder till att myndigheten får underlag som sammanfattar ny kunskap om hälsorisker kopplade till UV-strålning. Rådet ger...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2023

  Generaldirektören har ordet Strålsäkerhetsmyndigheten har en mycket bred verksamhet som kopplar till olika slag av strålning och ett brett spektrum av aktörer. Inom flera områden har det under året tagits delvis nya grepp. När det gäller användning av strålning inom hälso- och sjukvård respektive industri har två mycket intressanta...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2024:04 Kunskapssammanställning omfattande seismisk tålighet och analys av strukturer och komponenter i svenska kärntekniska anläggningar

  SSM Perspektiv Bakgrund Äldre svenska kärnkraftsreaktorer byggdes utan krav på seismisk dimensionering. Reaktorernas tålighet mot jordbävningar kontrollerades i efterhand med jordbävningsspektra som togs fram i början av 1990-talet inom ett samarbetsprojekt mellan dåvarande myndigheten Statens kärnkraftinspektion (SKI) och kärnkraftsindustrin.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2024:03 Tillsyn och intervjuer på distans – Tekniska möjligheter och behov av socialt samspel

  SSM perspektiv Bakgrund I samband med de restriktioner som 2021 infördes till följd av corona-pandemin ställde SSM in besök på plats hos verksamhetsutövare och ersatte en del av dem med ”tillsyn på distans”, främst som möten eller intervjuer med hjälp av videosamtal. Redan tidigare har SSM genomfört delar av tillsyn på distans, då...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:15 Numerisk analys av restspänningar i bandpåsvetsad plätering i svenska reaktortryckkärl

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortryckkärl tillverkas vanligtvis av låglegerade ferritiska stål som på insidan beläggs med ett eller flera lager av rostfritt stål, så kallad plätering eller på engelska cladding. Den rostfria pläteringen påverkar den strukturella integriteten på flera sätt, dels har...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:09 Rapport från SSMs vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2022

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade effekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets arbete ger myndigheten stöd för bedömning av hälsorisker och åtgärder...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:08 Stråldoskonsekvenser vid friklassning av markområden som förorenats med radioaktiva ämnen

  SSM perspektiv Bakgrund Vid avveckling av verksamhet med strålning ska verksamhetsutövaren visa att tillräckliga åtgärder vidtas för att sanera och kontrollera lokaler och angränsande markytor som kan ha förorenats med radioaktiva ämnen. En frågeställning är därvid vilka eventuella kvarvarande föroreningsnivåer av radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:06 Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankstål med höga nickel- och manganhalter

  Strålsäkerhetsmyndighetens perspektiv Bakgrund Reaktortankstål påverkas av neutronbestrålning så att omslagstemperaturen, omslag från sprött till segt brott, ökar och att segheten i det sega området minskar med ökad grad av bestrålning. För att kunna prediktera framtida försprödningsgrader har så kallade trendkurvor...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2023:05 Strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner

  Frågor och svar Sammanfattning I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) en analys av möjliga konsekvenser av nedfall från kärnvapenexplosioner på avstånd mellan ca 10 kilometer och ca 300 kilometer från explosionen, samt effekten av olika skyddsåtgärder. Innehållet i rapporten utgör ett kunskapsunderlag...

  Innehållstyp: Publikationer