Publikationer

Din avgränsning ger 22 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Avregistrering av utrustning

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Avregistrering-av-industriell-utrustning/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Notam-underlag för laseraktivitet

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden

  Enligt Rådets förordning (EU) nr 2021/821.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning

  Instruktioner Ansökningsavgifter för verksamheter enligt 5 a § i avgiftsförordningen Anmälningspliktig verksamhet Vissa tillståndsansökningar är, i enlighet med 5 a § i avgiftsförordningen, förenade med en ansökningsavgift som ska betalas...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälan av verksamhet med öppna strålkällor

  Anmälningsplikten för verksamhet med öppna strålkällor gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälan av slutna strålkällor eller teknisk anordning som innehåller sluten strålkälla

  Anmälningsplikten för verksamhet med slutna strålkällor eller teknisk anordning som innehåller sluten strålkälla gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Ansökan om forskningsmedel

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Beställning av jämförelsemätning för Cs-137

  Taxa för analyser av prover: gammamätning Ett (1) prov, enkel förberedelse 3 750 kronor Ett (1) prov, mer förberedelse (t.ex. fuktighetsbestämning), analys av flera nuklider eller prov med ovanlig matris 5 000 kronor Flera prover 1 250 kronor/timmen Du behöver Adobe...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Betalningsgaranti

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Bankgaranti/ SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Transport av slutna strålkällor mellan medlemsstaterna i europeiska gemenskapen

  Standarddokument som ska användas enligt rådets förordning (EURATOM) nr 1493/93. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter. /Publikationer/Myndighetshandling/Blankett/Transport-av-slutna-stralkallor-mellan-medlemsstaterna-i-EG/ SSM...

  Innehållstyp: Publikationer