Publikationer

Välj innehållstyp:

Välj område:

Välj år:

Välj utgivare:

Välj språk:

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

    Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom slutförvarsansökan lämnade SKB även in en kompletterad ansökan om att få bygga en

    Innehållstyp: Publikationer