Publikationer

Din avgränsning ger 42 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon.

  Informationsblad om radon, mätning och sanering.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Snabbstopp i en tryckvattenreaktor

  Faktabladet beskriver hur en tryckvattenreaktor snabbstoppas för att omedelbart avbryta kärnklyvningen. Reaktorn kan snabbstoppas både automatiskt och manuellt.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Förloppet vid en härdsmälta

  Härdsmälta är en allvarlig härdskada som innebär att kärnbränslet blir så varmt att hela eller delar av reaktorhärden smälter. Faktabladet beskriver förloppet vid en härdsmälta i en kokvattenreaktor.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Så fungerar en kokvattenreaktor

  I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Faktabladet beskriver principen för hur elektricitet alstras i en kokvattenreaktor.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Affisch: Skrot och avfall som kan vara radioaktivt (50x70 cm)

  Radioaktiva föremål finns ibland i skrot och avfall. Affischen ger exempel på föremål som kan innehålla radioaktivitet. Du får också information om vad du ska göra om du misstänker att ett föremål innehåller radioaktiva ämnen. Informationen riktar sig bland annat till återvinningscentraler och

  Innehållstyp: Publikationer
 • Vi gör samhället strålsäkert

  Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Röntgenstrålning inom veterinärmedicin

  I veterinärmedicinsk verksamhet används röntgen som hjälpmedel för att ställa diagnos på djur.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Our radiation safety work

  We work proactively and preventively to protect people and the environment from harmful effects of radiation, now and in the future.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Våra fordon för strålningsmätning

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tre bilar och tre släpvagnar för radiologiska fältmätningar. Mätfordonen finns vid beredskapslaboratorierna inom den nationella organisationen för expertstöd. Med hjälp av fordonen kan vi  kartlägga nedfall av radioaktiva ämnen söka efter herrelösa strålkällor

  Innehållstyp: Publikationer
 • Inneslutningen i en kokvattenreaktor

  Reaktorinneslutningen är en av de säkerhetsbarriärer som skyddar omgivningen från radioaktiva utsläpp vid en olycka. Faktabladet beskriver hur inneslutningen i svenska kokvattenreaktorer är konstruerade för detta.

  Innehållstyp: Publikationer