Publikationer

Din avgränsning ger 41 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:02 Stakeholder involvement in Swedish nuclear waste management

  This report have attempted to show the development of stakeholder involvement in the siting of a final repository for Sweden’s spent nuclear fuel as resembling something other than a straightforward linear process of improvement and refinement. Stakeholder involvement has developed, over the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:03 Variability and Uncertainties of Key Hydrochemical Parameters for SKB Sites

  An important part of the site investigations conducted by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) is the characterisation of groundwater chemical conditions in the deep bedrock environment where a final repository for spent nuclear fuel is planned to be located. This work is

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:07 DECOVALEX-THMC Project - Task A

  This report presents the definition of the first phase, Task A-1, of the Task A of the international DECOVALEX project. The task is a working example of how interaction between THMC modelling and SA analysis could be performed. Starting with the technical definition of the Task A, the report

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:09 DECOVALEX-THMC - Task C

  This report describes the results of Task C1 of the international DECOVALEX– THMC project devoted to Excavation Damage Zone (EDZ) in argillaceous rock at the Tournemire site in France. Task C of the project is aimed to understand the physical phenomena induced by excavation in the argillaceous

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:10 DECOVALEX-THMC - Task D

  The DECOVALEX project is an international cooperative project initiated by SKI, the Swedish Nuclear Power Inspectorate, with participation of about 10 international organizations. The name DECOVALEX stands for DEvelopment of COupled models and their VALidation against Experiments. The general

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:16 Hantering av händelser, nära misstag

  Resultaten från kartläggningen visar att det finns många som använder olika typer av rapporteringsverktyg men inget speciellt för just ”nära misstag”. En slutsats är just att man inte ska behöva rapportera olika saker i olika system. En annan slutsats är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:20 Internationellt samarbete inom OECD/NEA 2006 avseende nukleär kriticitetssäkerhet

  Deltagande i internationellt samarbete inom OECD/NEA:s Nuclear Science Committee och dess Working Party on Nuclear Criticality Safety har fortsatt under 2006 med stöd av SKI. Inga stora projekt där jag varit mycket aktiv har pågått. Däremot har jag deltagit i arbetet genom

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:23 On Safety Management, A Frame of Reference for Studies of Safety Management with Examples From Non-Nuclear Contexts of Relevance for Nuclear Safety

  The authors present the theoretical framework. There they also discuss the pros of using the system perspective to build a useful frame of reference of safety management using non- nuclear organizations; this as a way to create models useful for the nuclear power industry but based on general

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:33 Analys av mänsklig tillförlitlighet HRA-begreppets tillämpbarhet vid revisionsavställning

  Analyser av mänsklig tillförlitlighet, Human Reliability Analysis (HRA) har använts under en längre tid i kärnkraftverkens probabilistiska säkerhetsanalyser. SKI har nyligen genomfört en utredning om befintliga metoder inom området HRA (litteraturstudie) och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:22 Safety Management An Introduction to a Frame of Reference Exemplified with Case Studies from Non-Nuclear Contexts

  A systems perspective has been applied on safety management that will be the foundation for the frame of reference the authors intend to build during the three-year long project. The case studies are presented and form illustrations of both high quality safety management and weaknesses of the

  Innehållstyp: Publikationer