Publikationer

Din avgränsning ger 329 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:12 Study of International Published Experiences in Joining Copper and Copper-alloys

  This study has revealed a number of joining processes to be used when manufacturing copper-canisters for the final storage of high level nuclear waste. However, the decision on which material and which joining process to be used has to be based on the design criterions. The welding procedure has

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1996:70 Risks from Nuclear Waste

  The first part of this review discusses the importance of risk. Man seems to have a longing for risks, like a part of the human nature. If risks are missing, they have to be invented, as needed parts in the emotional attraction of sports, amusement parks, traveling, etc.; this is the emotional

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:51 The Flooding Incident at the Ågesta Pressurized Heavy Water Nuclear Power Plant

  This report is a Master's thesis in Nuclear Reactor Engineering to be submitted to the SKi (Swedish Nuclear Power Inspectorate). The work has been performed at the Division of Nuclear Power Safety, KTH,Stockholm. It is an independent investigation of the consequences of the flooding incident

  Innehållstyp: Publikationer
 • 96:40 Status and Use of PSA in Sweden

  The performance and use of PSA:s in Sweden goes back about two decades. During all of this time, the field of PSA has been developing intensively, both internationally and within Sweden. The latest years have been characterised by an increased use of PSA models and results, and by major

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:19 Non-destructive Assay of Spent BWR Fuel with High-resolution Gamma-ray Spectroscopy

  A method, based on high-resolution gamma-ray spectroscopy, has been developed for verification of burnup, cooling time, power history and, to some extent, the initial enrichment of spent BWR fuel. It is shown that, provided that the power history is known and corrected for, bumup and cooling

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

  Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:70 Crack Characterisation for In-service

  During in-service inspection by non destructive testing the reliability is highly dependent on how the equipment is adjusted to the specific object and to the anticipated crack features. The crack feature and morphology vary widely between different cracking mechanisms and between material

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

  Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­

  Innehållstyp: Publikationer