Publikationer

Din avgränsning ger 10 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:14 SSI:s roll i folkhälsoarbetet 2008 – redovisning av regeringsuppdrag inom folkhälsoområdet

  Rapporten är en redovisning till regeringen och Statens folkhälsoinstitut av myndighetens roll inom folkhälsoområdet. Strålskydd är i sig en förebyggande verksamhet som syftar till att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:16 Kartläggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Redovisning av SSI forskningsprojekt P1503.5. Syftet med studien var att kartlägga de parametrar som används vid insamling och bearbetning av myokardscintigrafi SPECT i Sverige samt att utreda dessa parametrars påverkan på bildkvalitet och slutlig diagnos av undersökningen.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:13 Spektrala mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 60 MHz och 3,4 GHz, åren 2001 till 2007 i Sverige

  Under åren 2001–2007 har Statens strålskyddsinstitut inom ramen för sitt miljöövervakningsprogram utfört mätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält på 118 platser i 17 kommuner. Studien omfattar alla källor inom frekvensområdet 60 MHz–2,6...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:03 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2005

  SSI har utifrån data från sjukvården genomfört en utredning angående radiologiska undersökningar i Sverige för 2005. Sammanställning och analys av redovisade data gav följande resultat: antalet rapporterade radiologiska undersökningar är 5,4...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:15 Transparensforum om mobiltelefoni –utbyggnaden av 3:e generationensmobiltelefoni i Sverige

  Projektet Transparensforum om mobiltelefoni har haft som syfte att förbättra dialogen i samhället avseende elektromagnetiska fält, med fokus på mobiltelefoniutvecklingen (3G), samt att öka förståelsen för olika aktörers roller. Metoden i projektet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005

  Denna rapport presenterar en sammanställning av stråldoser till personal inom icke kärntekniska områden i Sverige åren 1999 - 2005. Kollektivdosen har under den här tidsperioden varierat mellan 1,2 och 1,6 manSv. Störst bidrag till kollektivdosen ger arbetstagare...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda lok.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1985:08 Radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial

  Denna rapport redovisar samtliga aktivitetsbestämningar av byggnadsmaterial som har utförts vid statens strålskyddsinstitut (SSI) under åren 1962 och 1972 t.om. 1984. Proverna har undersökts med avseende på de naturligt förekommande radionukliderna 232Th, 226Ra...

  Innehållstyp: Publikationer