Publikationer

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Årsredovisning 2021

  Generaldirektören har ordet Ny organisation för effektivare arbete Den 1 juni sjösatte vi vår nya organisation. Den bygger på de uppdrag vi har: tillståndsprövning, tillsyn, normering, kunskapsförsörjning och beredskap. Genom att till exempel samla all...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2020

  Generaldirektören har ordet Så har ytterligare ett år gått. Ett år som blev helt annorlunda än någon kunnat förutse. För en tillsynsmyndighet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har pandemin varit en utmaning eftersom en stor del av tillsynen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2019

  Generaldirektören har ordet För ett drygt halvår sedan tog jag över som generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) efter att ha lämnat motsvarande post på Kemikalieinspektionen. Det är spännande att åter ta sig an en tillsynsmyndighet...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2018

  Generaldirektörens inledning I januari 2018 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sitt slutliga yttrande till regeringen över Svensk kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt kärntekniklagen om att få uppföra ett geologiskt slutförvar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2017

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2016

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2015

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2014

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2013

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer
 • Årsredovisning 2012

  SSM Svenska...

  Innehållstyp: Publikationer