Publikationer

Din avgränsning ger 3 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:48 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007

  Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat in Fud-program 2007 till SKI för granskning enligt 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Baserat på SKI:s granskning och inkomna remissyttranden bedömer SKI att regeringen bör...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:57 Discrete Feature Model (DFM) User Documentation

  This manual describes the DiscreteFeature Model (DFM) software package for modelling groundwater flow and solute transport in networks of discrete features. A discretefeature conceptual model represents fractures and other waterconducting features around a repository as discrete conductors...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:10 International Expert Review of SR-Can: Engineered Barrier Issues

  The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) has recently submitted a license application for the construction of a spent fuel encapsulation plant. SKB plans to submit a further license application in 2009 for the construction of a repository for the disposal spent nuclear fuel.

  Innehållstyp: Publikationer