Publikationer

Din avgränsning ger 12 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2008:57 Discrete Feature Model (DFM) User Documentation

    This manual describes the DiscreteFeature Model (DFM) software package for modelling groundwater flow and solute transport in networks of discrete features. A discretefeature conceptual model represents fractures and other waterconducting features around a repository as discrete conductors

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2008:48 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007

    Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har lämnat in Fud-program 2007 till SKI för granskning enligt 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen). Baserat på SKI:s granskning och inkomna remissyttranden bedömer SKI att regeringen bör

    Innehållstyp: Publikationer