Publikationer

Din avgränsning ger 19 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2008:29e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2007

  The safety level of the plants is maintained at an acceptable level. SKI has in its regulatory supervision not found any known deficiencies in the barriers which could result in release of radioactive substances in excess of the permitted levels. SKI considers that improvements have been

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2008:29 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2007

  Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Det har vid tillsynen inte uppdagats några kända brister i barriärerna som medför utsläpp av radioaktiva ämnen vilka överstiger gällande gränser. SKI bedömer att förbättringar i ledning, styrning och uppföljning av

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2006

  Säkerhetsproblemen i el-systemen vid reaktor Forsmark 1 var den dominerande händelsen i de svenska kärntekniska anläggningarna under 2006. Händelsen har fått stor betydelse för synen på tillförlitligheten när det gäller säkerhetssystems funktioner och har väckt stor internationell uppmärksamhet.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:31e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2006

  Safety related problems in the electric systems of the Forsmark 1 reactor were the dominant event in Swedish nuclear power plants in 2006. The incident has had a significant impact on our attitude towards the reliability of how safety systems function both in Sweden and abroad. In connection with

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2005

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assume that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth system will be implemented at each plant and that the licensee bears the

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:15 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2005

  Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektion, SKI grundar sin tillsyn på förutsätter att det ska finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar och att tillstädshavaren tar det odelade ansvaret för säkerheten . De fysiska barriärerna är

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:32e Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Power Plants 2004

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assume that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth approach will be implemented at each plant. The physical barriers are

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:32 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken år 2004

  Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektion, SKI grundar sin tillsyn på förutsätter att det skall finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar. De fysiska barriärerna är placerade mellan det radioaktiva materialet och en anläggnings

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:16e Statement of the Situation Concerning Safety and Radiation Protection at Swedish Nuclear Plants in 2003

  The safety philosophy upon which the Swedish Nuclear Power Inspectorate’s (SKI) supervisory and regulatory activities are based assumes that multiple physical barriers will exist and that a plant-specific defence-in-depth system will be implemented at each plant. The physical barriers are situated

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:16 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2003

  Den säkerhetsfilosofi som Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, tillsyn grundar sig på förutsätter att det skall finnas flerfaldiga fysiska barriärer och ett till varje anläggning anpassat s.k. djupförsvar. De fysiska barriärerna är placerade mellan det radioaktiva materialet och en anläggnings

  Innehållstyp: Publikationer