Publikationer

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

    Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­

    Innehållstyp: Publikationer
  • 94:01 Detektering och storleksbestämning av slutna sprickor – Litteraturstudie

    /Publikationer/Rapport/Sakerhat-vid-karnkraftverken/1994/9401-Detektering-och-storleksbestamning-av-slutna-sprickor--Litteraturstudie/ T. Zetterwall, C J Borgenstam SKI Svenska

    Innehållstyp: Publikationer