Publikationer

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

SSI

Din avgränsning ger 19 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2002:13 SSI’s review of SKB’s RD&D programme 2001

  In the report SSI’s review of SKB’s RD&D programme 2001 is presented. In the review SSI comments, among other things, the decision making process, the need for a strategy document, SKB’s safety and system analysis and SKB’s biosphere studies

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:11 National plan for achieving the objectives of the OSPAR strategy with regard to radioactive substances

  This report describes the Swedish plans for implementation of the OSPAR strategy with regard to radioactive substances. Revised release regulations for nuclear facilities are the primary tool in the work for achieving the objectives of the OSPAR strategy. The limitation of releases of

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:10 Radonåtgärders beständighet

  Bostäder radonsaneras för att minska stråldosen till de boende. Det är därför viktigt att de åtgärder som utförs verkligen sänker radonhalten och bibehåller den på en låg nivå. I syfte att kontrollera varaktigheten utvaldes 105

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:09 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2001

  Denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2001.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:08 Mammography – recent technical developments and their clinical potential

  Purpose The recent technical developments in digital as well as screenfilm X-ray mammography have been reviewed in order to evaluate their clinical potential and to analyse possible lines for future development. Material and methods The scientific literature has been reviewed, conferences

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:06 Strålskyddskonsekvenser vid villaeldning med Cs-137 kontaminerad ved

  Tjernobylolyckan 1986 resulterade i nedfall av radioaktiva ämnen främst i några län i södra och mellersta Norrland och några kringliggande områden. En undersökning gjordes i Gävleborgs län år 1997 för att bedöma strålskyddskonsekvenserna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:05 Patientdoser från röntgen-undersökningar i Sverige – uppföljning av åtgärder

  Våren 1999 uppmanade SSI alla tillståndshavare att lämna in uppgifter om patientdoser m.m. för ett antal specificerade undersökningar. Syftet var dels att få underlag för den planerade författningen om diagnostiska referensnivåer (DRN), dels att få

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:03 SSI:s granskning av SKB:s FUD-program 2001

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-program 2001. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bland annat beslutsprocessen, behovet av ett strategidokument,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:01 SAR och utstrålad effekt för 21 mobiltelefoner

  Rapporten presenterar resultaten från mätningar av 21 olika mobiltelefoners SAR-värde och utstrålade effekt. Ett syfte var att undersöka om information om utstrålad effekt kan kombineras med uppgifter om SAR för att beskriva telefonernas prestanda. SAR-mätningar

  Innehållstyp: Publikationer