Publikationer

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1994:08 The content and environmentalimpact from the waste depositoryin Sillamae

    The studies of the waste depository in Sillamae, Estonia, shows that the content as well as the wall material is typical tailings from chemical enrichment of uranium ore. The environmental impact from radioactive substances as well as heavy metals has been estimated. Results show the major...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

    I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser...

    Innehållstyp: Publikationer