Publikationer

Välj innehållstyp

Välj område

Välj år

Välj utgivare

SSI

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2000:22 Isotopkommittérapporter 1999

    I sammanställningen redovisas under 1999 utförda in vivo - undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje undersökning anges använd nuklid, kemisk form, administrationssätt, antal

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2000:05 Doskoefficienter för beräkning av interna doser

    Rapporten anger tabellvärden för de doskoefficienter (Sv/Bq) som bör användas för att beräkna interna doser efter kontamination med radioaktiva ämnen. Värdena är hämtade ur EG-direktiv 96h9/Euratom. /Publikationer/Rapport/Stralskydd/2000/200005/

    Innehållstyp: Publikationer