Publikationer

Din avgränsning ger 13 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

  Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs

  Innehållstyp: Publikationer
 • Röntgenstrålning inom veterinärmedicin

  I veterinärmedicinsk verksamhet används röntgen som hjälpmedel för att ställa diagnos på djur.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

  Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar inom anmälningspliktig veterinärverksamhet. Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd på din klinik.

  Innehållstyp: Publikationer