Publikationer

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

    Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­...

    Innehållstyp: Publikationer
  • 1994:02 Magnetfält från barnkuvöser och barnvärmebäddar

    I undersökningen mättes magnetfälten från fyra olika barn kuvöser samt en växelströms- och en likströmsmatad barnvärmebädd. Mätningarna påvisade en starkt varierande, Inhomogen magnetfältsfördelning i kuvöserna. Tre kuvöser...

    Innehållstyp: Publikationer