Publikationer

Din avgränsning ger 12 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2011:27 Riskanalyser inom extern strålbehandling

    Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) arbetar pådrivande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Inom sjukvård används strålning vid olika diagnostiska undersökningar och behandlingar. SSM verkar för

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling

    Frågan om avveckling, inklusive rivning, av den kärntekniska anläggningen vid Ranstadsverket aktualiserades successivt under 2006–2008. Det visade sig då att det rådde oklarhet om vilket eller vilka bolag som kunde ha ansvar för denna avveckling, ekonomiskt såväl

    Innehållstyp: Publikationer