Publikationer

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

SSM

Välj språk

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Tillståndspliktig verksamhet – Industriell radiografering

    Denna handbok är skriven för dig som bedriver tillståndspliktig verksamhet med industriell radiografering. Den är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig att uppnå ett bra strålskydd i din verksamhet.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

    Denna handbok är skriven för dig som bedriver eller arbetar inom anmälningspliktig veterinärverksamhet. Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd på din klinik.

    Innehållstyp: Publikationer